Lisens/forsikring

Håndball-lisensen og forsikringsordninger

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM senior, NM junior, Lottoserien, Sparserien, Bringserien 16, Postenserien 14 og NM Beach håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

1. For spillere som fyller 13 år i 2012, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2012- 31.08.2012.

2. For de som begynner å spille håndball etter  01.01.2012 gjelder egne priser (se oversikt på lisensblanketten)

3. Lisens kan ikke betales uten gyldig KID. Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder. Klubben kan finne din KID på Klubbsiden, eller du finner din KID på Personlig side hos NHF.

Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Les mer på denne linken til Håndballforbundet om du lurer på forskjellen mellom LISE og LISE+ eller har andre spørsmål rundt ordningen:  http://www.handball.no/p1.asp?p=1818

***

  • G-sport
  • Aktiv Xpress
  • Obos
  • Grasrotmidler